ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Κατασκευαστής
Μήκος (m)