‘Οροι Εγγύησης

                                                               ‘Οροι Εγγύησης

 

 

  • Η  εγγύηση διάρκειας έως 2 ετών του καταστήματος καλύπτει την καλή λειτουργικότητα της συσκευής

 

  • Η εγγύηση του καταστήματος δεν καλύπτει βλάβες οι οποίες προέρχονται από κακή χρήση, πτώση, υγρασία ή παρέμβαση από οποιοδήποτε κατάστημα, έτσι η συσκευή τίθεται αυτόματα  εκτός εγγύησης .

 

  • Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο αν οι συσκευές που πρόκειται να επιστραφούν είναι ακριβώς στην ίδια κατάσταση (σφραγισμένα, δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία) που παρελήφθησαν και συνοδεία της εγγύησης εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα αγοράς.
  • Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αλλαγή του προϊόντος πρέπει πρώτα να ελεγχθεί από το τεχνικό τμήμα του καταστήματος ώστε να πιστοποιηθεί η αδυναμία λειτουργίας του προϊόντος.
  • Σε περίπτωση απώλειας του Apple ID, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη εαν χαθει ή δεν μπορει να γινει ανακτηση του λογαριασμου iCloud