Αντίγραφο Ασφαλείας Επαφών iPhone 7 Plus

Αντίγραφο Ασφαλείας Επαφών iPhone 7 Plus

Τιμή

Τιμή

8.06€

Τιμή

Με ΦΠΑ 24%

6.50€

Τιμή

Χρόνος

30 λεπτά

Τιμή

Εγγύηση

-

Χρειάζεστε αυτή την υπηρεσία εάν:


  • Θέλετε να επαναφέρετε το iPhone 7 Plus σας.
  • Μετά από βλάβη, καταφέρατε να ανοίξετε το iPhone 7 Plus σας.
  • Θέλετε να κρατήσετε κάποιο αντίγραφο για περίπτωση ανάγκης.
  • Αντίγραφο Ασφαλείας Επαφών iPhone 7 Plus