Αντίγραφο Ασφαλείας Σημειώσεων iPhone 6S Plus

Αντίγραφο Ασφαλείας Σημειώσεων iPhone 6S Plus

Τιμή

Τιμή

8.06€

Τιμή

Με ΦΠΑ 24%

6.50€

Τιμή

Χρόνος

30 λεπτά

Τιμή

Εγγύηση

-

Χρειάζεστε αυτή την υπηρεσία εάν:


  • Θέλετε να επαναφέρετε το iPhone 6s Plus σας.
  • Μετά από βλάβη, καταφέρατε να ανοίξετε το iPhone 6s Plus σας.
  • Θέλετε να κρατήσετε κάποιο αντίγραφο για περίπτωση ανάγκης.
  • Αντίγραφο Ασφαλείας Σημειώσεων iPhone 6s Plus