Αντίγραφο Ασφαλείας Σημειώσεων Xiaomi Mi 8 Lite

Αντίγραφο Ασφαλείας Σημειώσεων Xiaomi Mi 8 Lite

Τιμή

Τιμή

8.06€

Τιμή

Με ΦΠΑ 24%

6.50€

Τιμή

Χρόνος

30 λεπτά

Τιμή

Εγγύηση

-

Χρειάζεστε αυτή την υπηρεσία εάν:


  • Θέλετε να επαναφέρετε το Xiaomi Mi 5 σας.
  • Μετά από βλάβη, καταφέρατε να ανοίξετε το Xiaomi Mi 5 σας.
  • Θέλετε να κρατήσετε κάποιο αντίγραφο για περίπτωση ανάγκης.
  • Αντίγραφο Ασφαλείας Σημειώσεων Xiaomi Mi 5