Τιμή

Τιμή

0€

Τιμή

Με ΦΠΑ 24%

0.00€

Τιμή

Χρόνος

Ερώτηση

Τιμή

Εγγύηση

-

Χρειάζεστε αυτή την υπηρεσία εάν:


  • Θέλετε να επαναφέρετε το iPhone 6 Plus σας.
  • Μετά από βλάβη, καταφέρατε να ανοίξετε το iPhone 6 Plus σας.
  • Θέλετε να κρατήσετε κάποιο αντίγραφο για περίπτωση ανάγκης.
  • BackUp iPhone 6 Plus